ais logo
My Account
เน็ตบ้าน ความเร็วสูง
ไฟเบอร์ออพติก 100%
พร้อมความบันเทิงเต็มรูปแบบ
ผ่าน AIS Playbox
ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

Login Failedเงื่อนไข
    1. ลูกค้าเอไอเอส 1 หมายเลข รับสิทธิ์ส่วนลดค่าแพ็กเกจรายเดือน AIS Fibre ได้ 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ
    2. สิทธิ์ส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับแพ็กเกจ Power 3 ได้