ข้อมูลส่วนตัวของคุณ
เน็ตบ้าน ความเร็วสูง
ไฟเบอร์ออพติก 100%
พร้อมความบันเทิงเต็มรูปแบบ
ผ่าน AIS PLAYBOX
ข้อมูลที่ทำการลงทะบียน
เงื่อนไข

  1.ลูกค้าเอไอเอส 1 หมายเลขรับสิทธิ์ส่วนลดค่าแพ็กเกจรายเดือน AIS Fibre ได้ 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ(เฉพาะแพ็กเกจ HomeBROADBAND)
  2.ค่าใช้บริการของ AIS Fibre จะนำมาคำนวณรวมกับ หมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ เพื่อรับสิทธิ์ Serenade เมื่อมีอายุการใช้งาน 6 เดือน ขึ้นไป

 
 
ข้อมูลส่วนตัวของคุณ
เน็ตบ้าน ความเร็วสูง
ไฟเบอร์ออพติก 100%
พร้อมความบันเทิงเต็มรูปแบบ
ผ่าน AIS PLAYBOX

Login Failedเงื่อนไข
  1.ลูกค้าเอไอเอส 1 หมายเลขรับสิทธิ์ส่วนลดค่าแพ็กเกจรายเดือน AIS Fibre ได้ 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ(เฉพาะแพ็กเกจ HomeBROADBAND)
  2.ค่าใช้บริการของ AIS Fibre จะนำมาคำนวณรวมกับ หมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ เพื่อรับสิทธิ์ Serenade เมื่อมีอายุการใช้งาน 6 เดือน ขึ้นไป
 
 
ข้อมูลส่วนตัวของคุณ
เน็ตบ้าน ความเร็วสูง
ไฟเบอร์ออพติก 100%
พร้อมความบันเทิงเต็มรูปแบบ
ผ่าน AIS PLAYBOX
กรุณาใส่รหัสผ่านที่ได้รับทาง SMS เพื่อเข้าสู่ระบบ รหัสผ่านของคุณมี อายุการใช้งาน 15 นาที
Show Password
 
เงื่อนไข
  1.ลูกค้าเอไอเอส 1 หมายเลขรับสิทธิ์ส่วนลดค่าแพ็กเกจรายเดือน AIS Fibre ได้ 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ(เฉพาะแพ็กเกจ HomeBROADBAND)
  2.ค่าใช้บริการของ AIS Fibre จะนำมาคำนวณรวมกับ หมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ เพื่อรับสิทธิ์ Serenade เมื่อมีอายุการใช้งาน 6 เดือน ขึ้นไป