ais logo
ข้อมูลส่วนตัวของคุณ
เน็ตบ้าน ความเร็วสูง
ไฟเบอร์ออพติก 100%
พร้อมความบันเทิงเต็มรูปแบบ
ผ่าน AIS Playbox
ข้อมูลที่ทำการลงทะบียน
เงื่อนไข

  1. ลูกค้าเอไอเอส 1 หมายเลข รับสิทธิ์ส่วนลดค่าแพ็กเกจรายเดือน AIS Fibre ได้ 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ
  2. สิทธิ์ส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับแพ็กเกจ Power 3 ได้

 
 
ข้อมูลส่วนตัวของคุณ
เน็ตบ้าน ความเร็วสูง
ไฟเบอร์ออพติก 100%
พร้อมความบันเทิงเต็มรูปแบบ
ผ่าน AIS Playbox

Login Failedเงื่อนไข
  1. ลูกค้าเอไอเอส 1 หมายเลข รับสิทธิ์ส่วนลดค่าแพ็กเกจรายเดือน AIS Fibre ได้ 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ
  2. สิทธิ์ส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับแพ็กเกจ Power 3 ได้

 
 
ข้อมูลส่วนตัวของคุณ
เน็ตบ้าน ความเร็วสูง
ไฟเบอร์ออพติก 100%
พร้อมความบันเทิงเต็มรูปแบบ
ผ่าน AIS Playbox
กรุณาใส่รหัสผ่านที่ได้รับทาง SMS เพื่อเข้าสู่ระบบ รหัสผ่านของคุณมี อายุการใช้งาน 15 นาที
Show Password
 
เงื่อนไข
  1. ลูกค้าเอไอเอส 1 หมายเลข รับสิทธิ์ส่วนลดค่าแพ็กเกจรายเดือน AIS Fibre ได้ 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ
  2. สิทธิ์ส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับแพ็กเกจ Power 3 ได้