My Account
เน็ตบ้าน ความเร็วสูง
ไฟเบอร์ออพติก 100%
พร้อมความบันเทิงเต็มรูปแบบ
ผ่าน AIS PLAYBOX
เงื่อนไข
    ลูกค้าเอไอเอส 1 หมายเลข รับสิทธิ์ส่วนลดค่าแพ็กเกจรายเดือน AIS Fibre ได้ 1 สิทธิ์ตลอดโครงการ